На сайті БПП опубліковано Робочий варіант проекту Коаліційної угоди

15.11.2014 11:39

На сайті партії "Блок Петра Порошенка" опубліковано Робочий варіант проекту Коаліційної угоди.

Цей документ, наголошується, протягом двох тижнів опрацьовують політичні партії "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Батьківщина", "Народний Фронт" і Радикальна партія.

Про це повідомляє видання "ДНЕПР. ГЛАВНОЕ".

У проекті зокрема передбачається скасування позаблокового статусу України, а також розробка та прийняття нових редакцій Стратегії національної безпеки, Воєнної доктрини з урахуванням змін у військово-політичній обстановці навколо України.

Надаємо частину тексту проекту.

Проект

Верховна рада України VIII скликання

Коаліційна угода 2014

Зміст

A. РЕФОРМИ.......................................................................................................................................... 3

I. ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА....................................................................... 3

ІІ. СУДОВА РЕФОРМА............................................................................................................................ 5

ІІІ. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ........................................................... 9

IV. РЕФОРМА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ............................................................................. 19

V. РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ......................................................... 22

VI. РЕФОРМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я..................................................................................... 27

VII. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ КОНКУРЕНЦІЇ 30

VIII. РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ....................................................................... 37

IX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН КОМУНАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 43

X. РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ.................................................................................................. 46

XI. ІНФРАСТРУКТУРА ТА ТРАНСПОРТ.................................................................................................... 49

XII. РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА........................................................................................ 52

XIII. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РЕФОРМА......................................................................................... 56

XIV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИСКОРЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ....................................................... 62

XV. РЕФОРМА ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА..................................................................................... 63

XVІ. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА......................................................................................................... 64

XVII. РЕФОРМА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОВКІЛЛЯМ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ІНШІ ГАЛУЗЕВІ ПОЛІТИКИ............................................................................................................................................ 65

A. РЕФОРМИ

I. ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА

Ми формуємо органи влади із професійних доброчесних людей та боремося з корупцією.

Протягом І кварталу 2015 року

1. Створення Національного антикорупційного бюро України (НАБ) з січня 2015 року. Забезпечення проведення відкритого конкурсного відбору Директора згідно із Законом про НАБ. Встановлення оплати праці Директора та працівників НАБ на рівні, що забезпечить їх незалежність. Включення у Державний бюджет на 2015 рік видатків, необхідних для створення та ефективної діяльності НАБ. Запровадження механізмів стимулювання співпраці громадян із слідством, що проводиться НАБ.

Внесення якнайшвидше змін до Закону про НАБ з метою виправлення його недоліків, зокрема, щодо: визначення в Законі розміру оплати праці працівників НАБ; внесення змін до нового Закону "Про прокуратуру" щодо прокурорів, які відряджаються до НАБ; визначення порядку взаємодії НАБ з іншими державними органами, зокрема з органом фінансового моніторингу.

Внести зміни до закону про НАБ з метою конкретизації кваліфікаційних вимог до працівників НАБ, процедури проведення конкурсу на посади в НАБ та підстав дисциплінарної відповідальності.

З метою усунення політичного впливу удосконалити процедуру призначення Голови НАБ, зокрема шляхом скасування процедури погодження його призначення Верховною Радою України (грудень 2014 року).

Протягом ІІ кварталу 2015 року

1. Створення Національного агентства з питань запобігання корупції. Забезпечення проведення відкритого конкурсного відбору на посади членів Національного агентства згідно із Законом про запобігання корупції. Включення у Державний бюджет на 2015 рік видатків, необхідних для створення та ефективної діяльності Національного агентства, у тому числі на створення електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Запровадження проведення щорічного зовнішнього антикорупційного аудиту органів державної влади

Протягом ІІ кварталу 2016 року

1. Впровадження процедури перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Прийняття закону про порядок проведення перевірки на доброчесність та необхідних підзаконних актів. Зниження мінімальної межі декларування видатків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Постійно

Ліквідація корупційних схем у державному секторі.
Протягом ІІ кварталу 2015 року

Прийняття комплексних змін до законодавства щодо забезпечення прозорості фінансування партій та виборчих кампаній згідно з рекомендаціями ГРЕКО.

Протягом ІІ кварталу 2016 року

1. Внести зміни до законодавчих актів України з метою запровадження стандартів "відкритих даних", що передбачають обов’язкове оприлюднення органами влади наборів даних, які придатні для наступної автоматизованої обробки, зокрема стосовно суспільно важливої інформації (інформація про закупівлі, декларації про майно і доходи осіб, що виконують функції держави або місцевого самоврядування, даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиного реєстру об'єктів державної власності, Державного реєстру телерадіоорганізацій тощо).

Протягом І кварталу 2015 року

1. Внести зміни до Закону про Державний земельний кадастр з метою забезпечення вільного доступу в Інтернеті до інформації про земельні ділянки, у тому числі про володільців прав на них. Забезпечити виконання положення законодавства щодо доступу в Інтернеті до інформації про об’єкти прав на нерухомість.
Внесення змін до законодавчих актів України щодо створення (визначення) незалежного органу державного нагляду у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації.

ІІ. СУДОВА РЕФОРМА

Ми створимо некорумповану, ефективну і незалежну систему правосуддя, яка буде забезпечувати право на справедливий і безсторонній (неупереджений) суд.

Судова реформа буде проведена через вдосконалення конституційних положень та невідкладні зміни до законодавства з метою зменшення політичного впливу, забезпечення незалежності суддів та належної якості їх професійної діяльності та, як наслідок, - відновлення довіри до судової влади, подолання корупції, вдосконалення процесуального законодавства та практики, зокрема, шляхом підвищення доступності і прозорості правосуддя, забезпечення виконання судових рішень, підняття загальної якості надання правової допомоги, забезпечення імплементації норм нового Закону України "Про прокуратуру" у практичній діяльності, а також через вдосконалення конституційних положень.

Запровадимо ефективні механізми перевірки доброчесності суддів та моніторингу способу їх життя. Внаслідок невідкладних змін суддівський корпус буде очищено від нечесних і некваліфікованих суддів.

Термін – ІІ квартал 2015 року

Через зміни до законів система правосуддя буде приведена у відповідність до європейських стандартів, зокрема:

Добір на суддівські посади в судах всіх рівнів відбуватиметься лише за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, політичні органи не братимуть участь у вирішенні питань кар’єри судді, а також:
Верховний Суд України і Конституційний Суд України формуватимуться з визнаних фахівців у галузі права за визначеними законом критеріями з урахуванням публічного обговорення кандидатур.
Будуть запроваджені критерії доброчесності, відповідність яким буде обов’язковою умовою для зайняття посади судді, а також забезпечено:
повне декларування доходів і витрат суддів, членів Вищої ради юстиції, органів добору та притягнення до відповідальності суддів, членів їх сімей та пов’язаних осіб у якнайширшому сенсі;
встановлення одним з ключових критеріїв для зайняття посади судді - відповідність витрат кандидата на посаду судді та членів його сім’ї їх доходам;
зайняття посади судді можливим буде тільки для осіб з високими професійними та моральними якостями;
Будуть удосконалені процедури проведення відбіркового та кваліфікаційного іспитів, спеціальної перевірки щодо кандидатів на посади суддів, з метою виключення будь-яких корупційних впливів;
Діяльність суддів буде регулярно оцінюватися відповідно до визначених законом процедур та об’єктивних критеріїв;
Зайняття вакантної посади судді в будь-якому суді, в тому числі в порядку переведення, відбуватиметься тільки на конкурсній основі;
Будуть запроваджені механізми впливу на кар’єру судді рішень Європейського суду з прав людини, якими встановлено порушення Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з рішеннями цього судді;
Будуть запроваджені механізми участі громадськості в процедурі добору на посаду судді.

З метою вирішення першочергових кадрових питань буде удосконалено діяльність Вищої ради юстиції та кваліфікаційної комісії суддів (Вищої кваліфікаційної комісії суддів України), шляхом забезпечення формування вказаних органів з авторитетів у галузі права з бездоганною репутацією на підставі прозорого відбору.
Більшість у складі таких органів мають займати судді або судді у відставці, призначені за участі суддів. Також законом буде встановлено порядок скликання з’їздів суддів, адвокатів, представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Буде зменшено кількість рівнів суддівського самоврядування, а повноваження органів суддівського самоврядування не дублюватимуться.
Закон чітко визначатиме підстави, процедуру притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, буде розширено перелік дисциплінарних стягнень, а також:

Порядок дисциплінарного провадження щодо судді буде уніфіковано базовим законом;
Перелік підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності буде розширено, в тому числі підсилено етичну складову;
Буде удосконалено процедуру оскарження суддею рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
Процесуальне законодавство буде вдосконалено, зокрема:
Буде створено механізм за якого суд не зможе повернути звернення особі через неналежність до підсудності;
Буде вдосконалена процедура оскарження судових рішень, Верховний Суд отримає ефективні повноваження для формування послідовної судової практики;
Процесуальні норми різних видів судочинства будуть уніфіковані настільки, наскільки це можливо;
Будуть введені практичні механізми забезпечення реалізації принципів:
юридичної (правової) визначеності (зокрема, обмеження застосування інституту перегляду рішення за нововиявленими обставинами, направлення справи на новий розгляд);
гласності і відкритості судового процесу;
змагальності (роль судді як арбітра, а не слідчого);
рівності;
Навантаження на суддів буде приведено у відповідність до обґрунтованих нормативів;
Будуть запроваджені сучасні інформаційні технології в роботі суду з метою функціонування електронного правосуддя, та удосконалена система автоматизованого розподілу справ;
Будуть запроваджені ефективні правові механізми дотримання строків розгляду справ у судах;
Буде забезпечено виконання закону по запровадженню суду присяжних у кримінальних справах
Буде передбачено механізм перегляду вироків у кримінальних справах, де особи були засуджені без належної доказової бази.
Буде забезпечено реальне виконання судових рішень, зокрема:
Буде впроваджено ефективний судовий контроль за виконанням судових рішень;
Буде встановлено принцип залежності розміру винагороди від фактичного виконання судових рішень та строків їх виконання;
Будуть запроваджені додаткові стимули для добровільного виконання судових рішень, відповідальність за невиконання судових рішень буде посилена;
Адвокатам буде відведена важлива роль у функціонуванні системи правосуддя:
Адвокатура отримає якісне і незалежне від зовнішніх впливів професійне самоврядування, буде запроваджено ефективні механізми притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності;
Захист від обвинувачення у кримінальному провадженні буде здійснюватися виключно особами, які отримали право здійснення адвокатської діяльності, законні представники отримають відповідний процесуальний статус.
Вчинення корупційних правопорушень стане однією з підстав позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю;
Гарантії професійної діяльності адвокатів будуть посилені, будуть забезпечені рівні права прокурорів та адвокатів в судовому процесі;
Буде забезпечений інституційний розвиток системи надання правової допомоги у кримінальному, цивільному і адміністративному судочинстві, посилення правової обізнаності населення.
Започатковані демократичні процеси реформування прокуратури будуть продовжені:
Буде забезпечена практична реалізація нового Закону України "Про прокуратуру";
Невідповідність витрат прокурора, членів його сім’ї та пов’язаних осіб їх доходам стане підставою для безумовного звільнення прокурора з посади.
Буде внесено зміни до Конституції, за якими:
Будуть підвищені вимоги для призначення на посаду судді, зокрема, щодо віку і досвіду;
Система судів стане простішою, а мережу судів визначатиме закон;
Судді будуть користуватися тільки функціональним імунітетом;
Через перехідні положення будуть вжиті заходи щодо оновлення суддівського корпусу;
Буде вилучено окремий розділ про прокуратуру – її статус слід урегулювати окремою статтею у розділі про правосуддя, обмеживши її компетенцію лише сферою кримінальної юстиції.

Крім цього, як конституційна зміна, буде створено єдиний незалежний від політичного впливу орган, який відповідатиме за призначення, кар’єру та звільнення суддів, де більшість становитимуть судді, обрані суддями, а решту – авторитетні правники – представники правничої і правозахисної спільноти.

ІІІ. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Ми забезпечимо формування системи державної влади та системи органів місцевого самоврядування так, щоб забезпечити ефективну реалізацію прав громадян, надавати на належному рівні публічні послуги, відповідально управляти об’єктами прав державної і комунальної власності, в тому числі шляхом збільшення прав та повноважень місцевих громад.

Децентралізація та реформа місцевого самоврядування
Ефективний розподіл повноважень (компетенцій)

Протягом 2015 року

Забезпечити місцеве самоврядування базового рівня реальними повноваженнями на основі принципу субсидіарності, що забезпечить ефективне і максимально близьке до громадянина надання публічних послуг;
Визначити перелік повноважень органів місцевого самоврядування районного та обласного рівня за результатами публічного обговорення, наділення районних та обласних рад власними виконавчими органами;
Встановити повноваження органів місцевого самоврядування повними і виключними. Такі повноваження не можуть скасовуватися чи обмежуватися органами державної влади будь-якого рівня, якщо це не передбачене законом;
Запровадити прозорі механізми адміністративного нагляду органів державної влади по відношенню до органів місцевого самоврядування, які не суперечать принципам Європейської хартії місцевого самоврядування і не блокуватимуть діяльність органів місцевого самоврядування у разі виникнення спірних питань;
Законодавчо врегулювати питання проведення місцевих референдумів.
Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування

Протягом I кварталу 2015 року:

Забезпечити прийняття на 1 сесії Верховної Ради 8 скликання необхідних змін до Бюджетного, Податкового кодексів, інших законів, які забезпечать належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування;
Наділити органи місцевого самоврядування фінансовими ресурсами відповідно до повноважень, перелік яких встановлюється законом. Забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів на засадах децентралізації відповідно до нового Бюджетного та Податкового кодексів;
Закріпити за місцевими бюджетами стабільні джерела доходів та розширити доходну базу місцевих бюджетів, забезпечивши при цьому визначення єдиних нормативів відрахувань з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток суб’єктів приватного сектору економіки за кожним видом місцевих бюджетів;
Забезпечити місто Київ належним фінансовим ресурсом для виконання столичних функцій;
Забезпечити сплату податку на доходи фізичних осіб виключно за місцем здійснення діяльності працівника, податок з доходів якого сплачується;
Надати права органам місцевого самоврядування обслуговувати місцеві бюджети за доходами і видатками спеціального фонду в банківських установах обраних за відкритими процедурами закупівель;
Встановити чіткі строки (до 5 днів) проходження платіжних доручень місцевих бюджетів у системі держказначейства та посилення відповідальності органів і посадових осіб держказначейства за порушення строків.

Реформувати податок на нерухомість у відповідності до європейської практики (зарахування до місцевих бюджетів), надання органам місцевого самоврядування права визначати ставки та базу оподаткування з урахуванням соціально-економічного стану на відповідній території та граничних обмежень, визначених законом;
Запровадити горизонтальну систему вирівнювання спроможності місцевих бюджетів за доходами, що дозволятиме не вилучати усі понадпланові доходи у заможних громад і водночас, відійти від повного утримання менш заможних громад та стимулювати їх до розвитку
Запровадити формульні розрахунки галузевих трансфертів у відповідності до оновлених стандартів надання послуг та фінансових нормативів їх забезпечення на одного отримувача послуги;
Спростити механізми доступу органів місцевого самоврядування до кредитних ресурсів;
Забезпечити можливості взяття довгострокових бюджетних зобов’язань за проектами державно-приватного партнерства, що спрямовані на проекти розвитку, пов’язаних з розбудовою, відновленням та модернізацією інфраструктури.

Формування самодостатніх громад
Протягом 2015 року

Забезпечити принцип, відповідно до якого на одній території існує не більше одного органу самоврядування одного рівня та повсюдності юрисдикції місцевого самоврядування на рівні територіальних громад;
Визначити критерії формування адміністративно-територіальних одиниць базового рівня (громад) з урахуванням їх матеріально-фінансової спроможності для забезпечення доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин);
Запроваджувати зміни територіальних меж громад виключно з врахуванням попереднього з'ясування думки відповідних місцевих громад.


Територіальна організація влади на місцевому рівні
Протягом 2015 року

Внести зміни до Конституції України, які забезпечать правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади;
Забезпечити деконцентрацію та децентралізацію повноважень згідно з Концепцією реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні та Європейською хартією місцевого самоврядування. Реорганізувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу;
Реформувати систему територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, усунути дублювання повноважень між ними та органами місцевого самоврядування;
Забезпечити професійність та політичну нейтральність представництв виконавчої влади на місцях через прозорі конкурсні процедури добору керівників та службовців цих органів;
Удосконалити інструменти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР): спрямовувати всі капітальні трансферти в регіони лише через ДФРР; забезпечити фінансування через ДФРР проектів розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад), а не об’єктів інфраструктури. Розподіл видатків ДФРР між регіонами України передбачити як додаток до Державного бюджету;
Вдосконалити механізми державно-приватного партнерства під час реалізації проектів розвитку.

Как это повлияет на рейтинг:
Комментарии
Последние записи в блогах

Західно-Донбаське управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє наступне.

Незважаючи на те, що строк обов’язкового запровадження реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та програмних РРО для фізичних осіб – підприємців продовжено з 01.10.2020 до 01.01.2021, а для окремих видів діяльності до 01.04.2021 (відповідні зміни внесені Законом України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» до Податкового кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг»), необхідно зазначити, що застосування програмних РРО є зручним рішеннямдля бізнесу.

Так, перевагами застосування програмного РРО є:

● виключно онлайн реєстрація та онлайн передача (отримання) даних;

● створення Z-звіту в автоматичному режимі;

● сервіс використовується безкоштовно;

● можливість до 36 годин працювати в оффлайн-режимі;

● вибір за бізнесом – використовувати класичний чи програмний РРО.

Крім того, суб’єкти господарювання, які мають власні ІТ-підрозділи або     ІТ-компанії, що пропонують свої рішення для платників, зможуть розробити власні програми РРО. Ці програми, за допомогою запропонованих податковою АРІ, зможуть надсилати електронні чеки для фіскалізації на серверах ДПС та виконувати усі інші операції, що вимагаються законом про електронні РРО.

Відкритий АРІ дозволить бізнесу самостійно впроваджувати ІТ-рішення, які відповідають бізнес-процесам кожного з секторів економіки (у тому числі потребам окремих платників), та підключатись для можливості фіскалізації операцій без будь-яких додаткових сертифікацій, виключивши при цьому створення штучних монополій на ринку РРО.

Нагадуємо, що звантажити опис АРІ фіскального сервера можна за посиланням: https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/410320.html

 

 

Подробнее

Західно-Донбаське управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома платників, що з 01.04.2020 застосовуються штрафи за необладнання та/або відсутність реєстрації витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1 000 куб. метрів.

Так, відповідно до п. 1281.1 ст. 1281 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі, а також необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового витратоміра-лічильника спирту етилового на місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованого на акцизному складі,

- тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 000 гривень за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або незареєстрований витратомір-лічильник/витратомір-лічильник спирту етилового.

Повторне протягом року вчинення на тому самому акцизному складі   будь-якого з вказаних вище порушень тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 000 гривень за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або незареєстрований витратомір-лічильник/витратомір-лічильник спирту етилового.

Слід зазначити, що Законом України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» передбачено незастосування з 01 березня по 31 травня 2020 року штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, крім санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах.

 

 

Подробнее

До загального фонду державного бюджету у І кварталі 2020 року надійшло 110,8 млрд грн, що на 14,3 млрд грн, або на 14,9% більше, ніж минулого року.

Зростання надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року по основних бюджетоформуючих платежах:

• ПДВ (сальдо) +10,1 млрд грн, або +63,8%;

• акцизний податок +2 млрд грн, або +19,0%;

• податок та збір на доходи фізосіб +4,1 млрд грн, або +16,8%;

• податок на прибуток +4,6 млрд грн, або +15,8%.

Зменшення надходжень спостерігається лише по рентній платі (-5,5 млрд грн, або -48,8%), що пов’язано з двократним зменшенням ціни на природний газ та, як наслідок, зменшенням обсягів його видобутку.

Також на 0,9 млрд грн, або на 58,1% скоротились порівняно з 2019 роком надходження від акцизного податку на електроенергію. Причиною цього стало виведення з бази оподаткування операцій з реалізації електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел.

Без урахування платежів, які фактично не залежать від ефективності адміністрування з боку Державної податкової служби, а є відображенням зміни законодавства та макроекономічних факторів (акциз з електроенергії та рента за видобування корисних копалин) індикатив Міністерства фінансів на І квартал виконано у повному обсязі – 100,2%, або +0,2 млрд грн.

Варто зазначити, що показники дохідної частини закону про державний бюджет на 2020 рік були визначені виходячи з макропоказників, які передбачали зростання економіки, зокрема реального ВВП на 3,7%. Однак внаслідок світової кризи та інших несприятливих факторів макропрогноз був переглянутий: за даними Міністерства економіки, очікується падіння ВВП України на 3,9%.

«Цифри свідчать, що обсяг податкових надходжень зростає попри сповільнення економіки. Ми виводимо з тіні ті сфери та підприємства, які раніше платили не повністю, ухилялись від сплати. Чим забезпечуємо рівні правила гри та чесну конкуренцію для тих підприємців, які чесно платять податки. В цьому і полягає функція податкової», – наголосив Голова ДПС Сергій Верланов.

 

Подробнее

Західно-Донбаське управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що 18 березня поточного року набрав чинності Закон України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»   (далі – Закон № 533).

Законом № 533 внесено зміни до низки законодавчих актів, зокрема до Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Так, підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено новим п. 521, відповідно до якого за порушення податкового законодавства, вчинені з 01 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються.

Водночас, продовжують діяти фінансові санкції, зокрема, за порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ.

Отже, платники ПДВ зобов’язані сплатити задекларовані ними у податковій декларації суми ПДВ своєчасно і у повному обсязі.

Нагадуємо, що останній день сплати ПДВ за лютий поточного року – 30.03.2020.

 

Подробнее