Городской бюджет Днепропетровска потратит на «поддержку волонтеров» 4,2 млн грн

19.12.2014 10:10

Управление внутренней политики горсовета разработало Программу поддержки волонтерской деятельности города Днепропетровска на 2015-2018 годы, пишет газета "Лица".

Как указывается в проекте решения Днепропетровского городского совета, инициатором, разработчиком, ответственным исполнителем и участником программы, одновременно, является Управление внутренней политики горсовета.

Также участниками Программы будут неназванные «общественные волонтерские организации».

Как сообщается в проекте решения, бюджет Программы поддержки волонтерской деятельности города Днепропетровска на 2015-2018 годы составит 4 млн 204 тыс гривен из средств городского бюджета.

Деньги будут выделяться таким образом:

- 2015 – 1.049,5 тыс грн.;

- 2016 – 1.038,0 тыс грн.;

- 2017 – 1.051,0 тыс грн.;

- 2018 – 1.065,5 тыс грн.

Также будут привлекаться средства внешних источников в виде грантов, кредиты отечественных коммерческих банков, благотворительные взносы юридических и физических лиц, а также средства из «других источников, не запрещенных законодательством».

Читайте также: Романенко подякував громадським активістам Дніпропетровська за співпрацю (ФОТО)

Для популяризации волонтерства будут профинансированы: изготовление буклетов и методической литературы, информационных материалов, печать статей, оформление рекламных носителей и съемка видеофильмов, а также проведение круглых столов, семинаров, тренингов для граждан, желающих заниматься волонтерской деятельностью.

«Поскольку большинство волонтерских групп возникают стихийно и принимают учaстие в однорaзовой акции, существует насущная необходимость разработки системного подхода к привлечению волонтеров, оргaнизaции их деятельности и поддержки развития волонтерского движения», – говорится в проекте решения горсовета.

Приводим проект решения полностью:

«ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

________ № ______

Програма підтримки волонтерської діяльності міста Дніпропетровська на 2015-2018 роки
Паспорт Програми підтримки волонтерської діяльності міста Дніпропетровська на 2015-2018 роки

1

Ініціатор розроблення Програми - Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради

2

Розробник Програми - Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради

3

Відповідальний виконавець Програми - Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради

4

Учасники Програми - Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, громадські волонтерські організації

5

Термін реалізації Програми - 2015-2018 роки

6

Джерела ресурсів Програми


-Міський бюджет

-Інші джерела, не заборонені законодавством

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

4204,0 тис. грн., в т.ч.:

2015 рік – 1049,5 тис. грн;

2016 рік – 1038,0 тис. грн.

2017 рік – 1051,0 тис. грн.

2018 рік – 1065,5 тис. грн.


коштів міського бюджету - 4204,0 тис. грн.

коштів з інших джерел - Кошти, залучені співвиконавцями Програми відповідно до чинного законодавства

Анотація

Програма підтримки волонтерської діяльності міста Дніпропетровська на 2015-2018 роки (далі – Програма) розроблена на основі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про волонтерську діяльність», «Про благодійництво та благодійні організації», Указу Президента України «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» та інших нормативно-правових актів України.

Стратегічними пріоритетами державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні є, зокрема, сприяння волонтерській діяльності. Тому Програма є основою побудови тa розвитку громaдянського суспільства.

У сучaсній Укрaїні волонтерство нaбувaє мaсового поширення, бо це потужний соціaльно-суспільний рух, спроможний взяти нa себе вирішення чaстини проблем територіальної громади міста.

Використання праці волонтерів - це ефективний спосіб вирішувати складні проблеми окремої людини, суспільства та довкілля, які часто виникають на ґрунті недостатньої турботи про суспільне благо. Волонтерство – це спосіб, за допомогою якого кожний представник суспільства може брати участь у покращенні якості життя. Волонтерство – це механізм, за допомогою якого люди можуть прямо адресувати свої проблеми тим, хто готовий та здатний їх вирішити.

Оскільки більшість волонтерських угрупувaнь виникaє стихійно тa бере учaсть у однорaзових aкціях, існує нaгaльнa потреба розробки системного підходу до зaлучення волонтерів, оргaнізaції їх діяльності тa підтримки розвитку волонтерського руху. Головну роль у зміцненні позиції добровольців тa формувaння позитивного стaвлення громaдськості до їх діяльності відігрaє впровaдження системи популяризації діяльності волонтерів.

Волонтерська діяльністьмає значний потенціал та величезне значення для розвитку територіальної громади і є однією з ефективних форм розвитку громадянського суспільства.

У статті 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» зазначено, що волонтерська діяльність - добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими організаціями. Волонтерська діяльність є формою благодійництва.

1.Мета та завдання Програми

1.1.Метою Програми є підвищення рейтингу та популяризація волонтерської діяльності серед мешканців міста як добровільної, безкорисливої, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності, яка дозволить покращити благоустрій міста, буде сприяти розвитку громадянського суспільства та дозволить вирішити низку культурних та соціальних проблем міста тощо.

Крім того, городяни часто залишаються сам на сам з низкою проблем, які їм не під силу вирішити самостійно. Обмеженість коштів, що виділяються з бюджету на вирішення актуальних проблем громадян, недоліки у системі надання соціальних, адміністративних та інших послуг свідчать, що проблеми у цих сферах необхідно вирішувати за участю самих мешканців, як споживачів цих послуг.

1.2.Програма спрямована на виконання таких завдань:

- удосконалення і розвиток нормативно-методичної бази, що пов’язана з волонтерською діяльністю;

- розвиток механізмів для співпраці волонтерів та волонтерських організацій з органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами та іншими юридичними особами міста;

-підвищення рейтингу волонтерської діяльності;

- створення та підтримка позитивного іміджу волонтерської діяльності серед мешканців міста;

- стимулювання та підвищення кваліфікації активу волонтерських організацій;

- популяризація волонтерської діяльності серед молоді міста;

- правове просвітництво населення щодо волонтерської діяльності, стимулювання залучення його у волонтерську діяльність;

- підвищення рейтингу та створення позитивного іміджу волонтерської діяльності, як добровільної, безкорисливої, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності;

- впровадження міжнародних практик та механізмів у співпрацю органів місцевого самоврядування та волонтерських організацій.

1.3.Реалізація Програми має супроводжуватись виконанням таких заходів:

- здійснення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед мешканців міста щодо залучення до волонтерської діяльності, проведення їх навчання, в тому числі виготовлення друкованої продукції;

- надання бажаючим методичної та практичної допомоги щодо волонтерської діяльності;

- надання практичної допомоги волонтерам та волонтерським організаціям щодо участі в круглих столах, конференціях, брифінгах тощо;

- забезпечення доступності інформації на офіційному Інтернет-порталі Дніпропетровської міської ради;

- проведення круглих столів, зборів та конференцій з волонтерами та волонтерськими організаціями міста щодо вирішенню актуальних проблем за участі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів;

- проведення культурно-просвітницьких заходів щодо популяризації волонтерської діяльності;

- налагодження взаємодії між міською владою, волонтерами та волонтерськими організаціями та створення механізмів для співпраці волонтерів та волонтерських організацій з органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами та іншими юридичними особами міста.

- проведення просвітницької роботи серед мешканців міста щодо користі від волонтерської діяльності, визначення кращого досвіду роботи волонтерів та волонтерських організацій, вивчення та розповсюдження досвіду їх роботи.

2.Координація та контроль виконання Програми

2.1.Організація виконання Програми та контроль за ходом її реалізації передбачає:
- щорічний розгляд ходу виконання Програми на сесії міської ради та внесення в неї, за необхідністю, потрібних змін;

- внутрішній (силами виконавців) та зовнішній (силами інститутів громадянського суспільства) моніторинг виконання Програми;

- широке висвітлення ходу виконання Програми в засобах масової інформації міської ради, інших ЗМІ та Інтернеті.

2.2.Для належної координації діяльності виконавців Програми та налагодження їхньої взаємодії з усіма, у тому числі не державними виконавцями, може утворюватися Координаційний комітет з моніторингу виконання Програми за участю представників виконавців та інших зацікавлених представників органів публічної влади, а також громадськості.

2.3.Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань відповідальними виконавцями, визначеними у Програмі. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює профільна постійна комісія міської ради та відповідний заступник міського голови.

2.4.Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України, та відповідно до етапів Програми.

3.Фінансування Програми

3.1.Джерелами фінансування заходів Програми є:
1)кошти міського бюджету на цілі та в межах, визначених міською радою;
2)додаткові кошти із зовнішніх джерел у вигляді грантів, кредитів вітчизняних комерційних банків, благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;
3)інші надходження, не заборонені законодавством.

3.2.Ресурси, що спрямовуються на популяризацію волонтерської діяльності, використовуються на:

- інформаційно-освітні заходи: презентація діяльності волонтерів шляхом виготовлення буклетів та методичної літератури, інформаційних матеріалів, статей, оформлення рекламних носіїв, зйомка відеофільмів;

- організацію навчань (круглих столів, семінарів, тренінгів тощо) для громадян, які бажають займатись волонтерською діяльністю;

- співфінансування проектів міжнародних і громадських організацій щодо залучення грантів та міжнародної технічної допомоги для розвитку волонтерської діяльності у місті.

4.Очікувані результати

4.1.Виконання заходів Програми дозволить поліпшити стан міської території, якість проживання громадян, стан соціального захисту населення, дозвілля дітей та юнацтва, сприятиме активізації участі громадян та їх об’єднань у вирішенні соціально-економічних та екологічних проблем міста, створить сприятливі умови для сталого розвитку територіальної громади міста та підвищить рівень довіри населення до влади.
4.2.Очікувані результати Програми:

1) Короткотермінові:

- підвищення рівня поінформованості громадян про те, що волонтерська діяльність є інструментом соціального, культурного, економічного та еколо­гічного розвитку;

- посилення суспільної свідомості та згуртованості членів територіальної громади;

- залучення якомога більшої кількості громадян до участі у волонтерській діяльності;

- об’єднання зусиль членів громади міста у спільному вирішенні проблем.

2) Довготермінові:

- реалізація принципів сталого розвитку міста;

- підвищення якості життя громадян;

- активізація громадян у вирішенні власних проблем;

- встановлення в місті атмосфери взаємної довіри і співпраці між волонтерами, волонтерськими організаціями, органами місцевого самоврядування і територіальною громадою міста.

В. о. міського голови М. В. Романенко»

Как это повлияет на рейтинг:
Комментарии
Последние записи в блогах

Західно-Донбаське управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу роботодавців, що постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 153 затверджено Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Порядок № 153), яким передбачено компенсацію роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) у зв’язку із створенням нового робочого місця.

Дія Порядку № 153 поширюється на суб’єктів господарювання – роботодавців, які починаючи з 2013 року:

● створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;

● протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.

Якщо роботодавець забезпечив дотримання вищезазначених вимог, то такий роботодавець отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі             50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску протягом наступних                             12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати у розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

Водночас, у разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

Норми визначені п. 2 Порядку № 153.

 

Подробнее

Західно-Донбаське управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що 02.04.2020 набрав чинності Закон України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі – Закон № 540).

Законом № 540 внесено зміни, зокрема до Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Так, Законом № 540 розділ XX «Перехідні положення» підрозділу 1 доповнено п. 11, відповідно до якого встановлено, що за результатами 2020 року, при реалізації права на податкову знижку відповідно до положень ст. 166 ПКУ, сума коштів або вартість лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень; медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо, засобів особистої гігієни, продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) громадським об’єднанням та/або благодійним організаціям та/або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та/або іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, та/або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та/або закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій протягом карантину, що запроваджений Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом, на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби       (COVID-19), включається до податкової знижки у повному обсязі без урахування обмежень, визначених п.п. 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 ПКУ.

 

 

Подробнее

У зв’язку з оголошенням в Україні карантину Західно-Донбаське управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області рекомендує використовувати електронні сервіси:

спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення "Єдине вікно подання електронної звітності" (далі – Єдине вікно);

інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (далі – Електронний кабінет).

Єдине вікно.

Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» розміщено на вебпорталі ДПС у розділі «Головна/ Електронна звітність/ Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»/».

Електронний кабінет.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http:// cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

У приватній частині Електронного кабінету платнику надано можливість:

відправити до будь-якого контролюючого органу листа в електронному вигляді (меню «Листування з ДПС»);

доступу до особистої інформації, зокрема реєстраційних та облікових даних (меню «Облікові дані»), даних інтегрованих карток (меню «Стан розрахунків з бюджетом»), переліку отриманих документів та поданої звітності платника податків (меню «Вхідні/вихідні документи»);

переглянути стан розрахунку з бюджетом (меню «Стан розрахунків з бюджетом»);

отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС, надіславши запит на його отримання;

отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

надіслати запити на отримання інформації, заяви на реєстрацію платником окремих податків, отримати витяги з реєстрів;

створювати та надсилати електронні документи: податкової та статистичної звітності, звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

скористатися іншими електронними сервісами та отримати корисну інформацію.

Для фізичних осіб в Електронному кабінеті об’єднано сервіси для громадян в окремий Е-кабінет для громадян, який надає можливість:

доступу до реєстраційних даних та даних про об’єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно, відомості про які надходять до ДПС з відповідних реєстрів інших державних органів);

доступу до сформованих податкових повідомлень – рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;

подання декларації про майновий стан і доходи;

отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Заздалегідь просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і просимо вибачення за можливі незручності!

 

 

Подробнее

Західно-Донбаське управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома платників, що порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1 – 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Норми визначені п. 298.1 ст. 298 ПКУ.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – заява) (п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ).

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

4) державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації, зокрема, фізичної особи – підприємця з урахуванням вимог п. 291.5 ст. 291 ПКУ. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації, зокрема, фізичної особи – підприємця згідно із Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями.

Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308 (далі – Наказ № 308).

Згідно з п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ до поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за формою, затвердженою Наказом № 308.

Відповідно до п. 42¹.2 ст. 42¹ ПКУ Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання ПКУ.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету фізична особа – підприємець має можливість направити до органу ДПС разом із супровідним листом заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, за встановленою формою у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Датою подання заяви із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС. Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації. Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДПС можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у вкладці «Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи».

Подробнее