Городской бюджет Днепропетровска потратит на «поддержку волонтеров» 4,2 млн грн

19.12.2014 10:10

Управление внутренней политики горсовета разработало Программу поддержки волонтерской деятельности города Днепропетровска на 2015-2018 годы, пишет газета "Лица".

Как указывается в проекте решения Днепропетровского городского совета, инициатором, разработчиком, ответственным исполнителем и участником программы, одновременно, является Управление внутренней политики горсовета.

Также участниками Программы будут неназванные «общественные волонтерские организации».

Как сообщается в проекте решения, бюджет Программы поддержки волонтерской деятельности города Днепропетровска на 2015-2018 годы составит 4 млн 204 тыс гривен из средств городского бюджета.

Деньги будут выделяться таким образом:

- 2015 – 1.049,5 тыс грн.;

- 2016 – 1.038,0 тыс грн.;

- 2017 – 1.051,0 тыс грн.;

- 2018 – 1.065,5 тыс грн.

Также будут привлекаться средства внешних источников в виде грантов, кредиты отечественных коммерческих банков, благотворительные взносы юридических и физических лиц, а также средства из «других источников, не запрещенных законодательством».

Читайте также: Романенко подякував громадським активістам Дніпропетровська за співпрацю (ФОТО)

Для популяризации волонтерства будут профинансированы: изготовление буклетов и методической литературы, информационных материалов, печать статей, оформление рекламных носителей и съемка видеофильмов, а также проведение круглых столов, семинаров, тренингов для граждан, желающих заниматься волонтерской деятельностью.

«Поскольку большинство волонтерских групп возникают стихийно и принимают учaстие в однорaзовой акции, существует насущная необходимость разработки системного подхода к привлечению волонтеров, оргaнизaции их деятельности и поддержки развития волонтерского движения», – говорится в проекте решения горсовета.

Приводим проект решения полностью:

«ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

________ № ______

Програма підтримки волонтерської діяльності міста Дніпропетровська на 2015-2018 роки
Паспорт Програми підтримки волонтерської діяльності міста Дніпропетровська на 2015-2018 роки

1

Ініціатор розроблення Програми - Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради

2

Розробник Програми - Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради

3

Відповідальний виконавець Програми - Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради

4

Учасники Програми - Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, громадські волонтерські організації

5

Термін реалізації Програми - 2015-2018 роки

6

Джерела ресурсів Програми


-Міський бюджет

-Інші джерела, не заборонені законодавством

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

4204,0 тис. грн., в т.ч.:

2015 рік – 1049,5 тис. грн;

2016 рік – 1038,0 тис. грн.

2017 рік – 1051,0 тис. грн.

2018 рік – 1065,5 тис. грн.


коштів міського бюджету - 4204,0 тис. грн.

коштів з інших джерел - Кошти, залучені співвиконавцями Програми відповідно до чинного законодавства

Анотація

Програма підтримки волонтерської діяльності міста Дніпропетровська на 2015-2018 роки (далі – Програма) розроблена на основі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про волонтерську діяльність», «Про благодійництво та благодійні організації», Указу Президента України «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» та інших нормативно-правових актів України.

Стратегічними пріоритетами державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні є, зокрема, сприяння волонтерській діяльності. Тому Програма є основою побудови тa розвитку громaдянського суспільства.

У сучaсній Укрaїні волонтерство нaбувaє мaсового поширення, бо це потужний соціaльно-суспільний рух, спроможний взяти нa себе вирішення чaстини проблем територіальної громади міста.

Використання праці волонтерів - це ефективний спосіб вирішувати складні проблеми окремої людини, суспільства та довкілля, які часто виникають на ґрунті недостатньої турботи про суспільне благо. Волонтерство – це спосіб, за допомогою якого кожний представник суспільства може брати участь у покращенні якості життя. Волонтерство – це механізм, за допомогою якого люди можуть прямо адресувати свої проблеми тим, хто готовий та здатний їх вирішити.

Оскільки більшість волонтерських угрупувaнь виникaє стихійно тa бере учaсть у однорaзових aкціях, існує нaгaльнa потреба розробки системного підходу до зaлучення волонтерів, оргaнізaції їх діяльності тa підтримки розвитку волонтерського руху. Головну роль у зміцненні позиції добровольців тa формувaння позитивного стaвлення громaдськості до їх діяльності відігрaє впровaдження системи популяризації діяльності волонтерів.

Волонтерська діяльністьмає значний потенціал та величезне значення для розвитку територіальної громади і є однією з ефективних форм розвитку громадянського суспільства.

У статті 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» зазначено, що волонтерська діяльність - добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими організаціями. Волонтерська діяльність є формою благодійництва.

1.Мета та завдання Програми

1.1.Метою Програми є підвищення рейтингу та популяризація волонтерської діяльності серед мешканців міста як добровільної, безкорисливої, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності, яка дозволить покращити благоустрій міста, буде сприяти розвитку громадянського суспільства та дозволить вирішити низку культурних та соціальних проблем міста тощо.

Крім того, городяни часто залишаються сам на сам з низкою проблем, які їм не під силу вирішити самостійно. Обмеженість коштів, що виділяються з бюджету на вирішення актуальних проблем громадян, недоліки у системі надання соціальних, адміністративних та інших послуг свідчать, що проблеми у цих сферах необхідно вирішувати за участю самих мешканців, як споживачів цих послуг.

1.2.Програма спрямована на виконання таких завдань:

- удосконалення і розвиток нормативно-методичної бази, що пов’язана з волонтерською діяльністю;

- розвиток механізмів для співпраці волонтерів та волонтерських організацій з органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами та іншими юридичними особами міста;

-підвищення рейтингу волонтерської діяльності;

- створення та підтримка позитивного іміджу волонтерської діяльності серед мешканців міста;

- стимулювання та підвищення кваліфікації активу волонтерських організацій;

- популяризація волонтерської діяльності серед молоді міста;

- правове просвітництво населення щодо волонтерської діяльності, стимулювання залучення його у волонтерську діяльність;

- підвищення рейтингу та створення позитивного іміджу волонтерської діяльності, як добровільної, безкорисливої, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності;

- впровадження міжнародних практик та механізмів у співпрацю органів місцевого самоврядування та волонтерських організацій.

1.3.Реалізація Програми має супроводжуватись виконанням таких заходів:

- здійснення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед мешканців міста щодо залучення до волонтерської діяльності, проведення їх навчання, в тому числі виготовлення друкованої продукції;

- надання бажаючим методичної та практичної допомоги щодо волонтерської діяльності;

- надання практичної допомоги волонтерам та волонтерським організаціям щодо участі в круглих столах, конференціях, брифінгах тощо;

- забезпечення доступності інформації на офіційному Інтернет-порталі Дніпропетровської міської ради;

- проведення круглих столів, зборів та конференцій з волонтерами та волонтерськими організаціями міста щодо вирішенню актуальних проблем за участі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів;

- проведення культурно-просвітницьких заходів щодо популяризації волонтерської діяльності;

- налагодження взаємодії між міською владою, волонтерами та волонтерськими організаціями та створення механізмів для співпраці волонтерів та волонтерських організацій з органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами та іншими юридичними особами міста.

- проведення просвітницької роботи серед мешканців міста щодо користі від волонтерської діяльності, визначення кращого досвіду роботи волонтерів та волонтерських організацій, вивчення та розповсюдження досвіду їх роботи.

2.Координація та контроль виконання Програми

2.1.Організація виконання Програми та контроль за ходом її реалізації передбачає:
- щорічний розгляд ходу виконання Програми на сесії міської ради та внесення в неї, за необхідністю, потрібних змін;

- внутрішній (силами виконавців) та зовнішній (силами інститутів громадянського суспільства) моніторинг виконання Програми;

- широке висвітлення ходу виконання Програми в засобах масової інформації міської ради, інших ЗМІ та Інтернеті.

2.2.Для належної координації діяльності виконавців Програми та налагодження їхньої взаємодії з усіма, у тому числі не державними виконавцями, може утворюватися Координаційний комітет з моніторингу виконання Програми за участю представників виконавців та інших зацікавлених представників органів публічної влади, а також громадськості.

2.3.Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань відповідальними виконавцями, визначеними у Програмі. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює профільна постійна комісія міської ради та відповідний заступник міського голови.

2.4.Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України, та відповідно до етапів Програми.

3.Фінансування Програми

3.1.Джерелами фінансування заходів Програми є:
1)кошти міського бюджету на цілі та в межах, визначених міською радою;
2)додаткові кошти із зовнішніх джерел у вигляді грантів, кредитів вітчизняних комерційних банків, благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;
3)інші надходження, не заборонені законодавством.

3.2.Ресурси, що спрямовуються на популяризацію волонтерської діяльності, використовуються на:

- інформаційно-освітні заходи: презентація діяльності волонтерів шляхом виготовлення буклетів та методичної літератури, інформаційних матеріалів, статей, оформлення рекламних носіїв, зйомка відеофільмів;

- організацію навчань (круглих столів, семінарів, тренінгів тощо) для громадян, які бажають займатись волонтерською діяльністю;

- співфінансування проектів міжнародних і громадських організацій щодо залучення грантів та міжнародної технічної допомоги для розвитку волонтерської діяльності у місті.

4.Очікувані результати

4.1.Виконання заходів Програми дозволить поліпшити стан міської території, якість проживання громадян, стан соціального захисту населення, дозвілля дітей та юнацтва, сприятиме активізації участі громадян та їх об’єднань у вирішенні соціально-економічних та екологічних проблем міста, створить сприятливі умови для сталого розвитку територіальної громади міста та підвищить рівень довіри населення до влади.
4.2.Очікувані результати Програми:

1) Короткотермінові:

- підвищення рівня поінформованості громадян про те, що волонтерська діяльність є інструментом соціального, культурного, економічного та еколо­гічного розвитку;

- посилення суспільної свідомості та згуртованості членів територіальної громади;

- залучення якомога більшої кількості громадян до участі у волонтерській діяльності;

- об’єднання зусиль членів громади міста у спільному вирішенні проблем.

2) Довготермінові:

- реалізація принципів сталого розвитку міста;

- підвищення якості життя громадян;

- активізація громадян у вирішенні власних проблем;

- встановлення в місті атмосфери взаємної довіри і співпраці між волонтерами, волонтерськими організаціями, органами місцевого самоврядування і територіальною громадою міста.

В. о. міського голови М. В. Романенко»

Как это повлияет на рейтинг:
Комментарии
Последние записи в блогах

У Києві розпочалася дводенна франко-українсько-польська конференція з питань співробітництва між органами місцевого самоврядування на тему «Стратегія розвитку Східного партнерства 2020». Захід організовано Асоціацією міст України, Французькою асоціацією Ради європейських муніципалітетів, Міністерством закордонних справ Франції, Асоціацією польських міст та проектом PLATFORMA у співпраці з Посольством Франції в Україні. Конференція проходить в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між АМУ, Французькою асоціацією Ради європейських муніципалітетів та регіонів і Асоціацією польських міст.

Подробнее

Станом на перше квітня 2019 року на території області діє 13531 ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з яких: 7273 ліцензії на алкоголь та 6258 - на тютюн, отриманих 5819 суб’єктами господарювання. Про це повідомив начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області Денис Дегтярьов.

У першому кварталі поточного року місцева казна Дніпропетровської області поповнилася на 21 млн. 178,7 тис. грн.. від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, з яких 15 млн. 128,7 тис. грн. - від ліцензування роздрібної торгівлі.

В той же час, впродовж січня – березня 2019 року призупинено дію  657 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 593 ліцензії, з яких 18 - за порушення законодавства у частині продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв (7 ліцензій) та тютюнових виробів (11 ліцензій).

 

Подробнее

«Сьогодні головним принципом контрольно - перевірочної роботи фіскальних органів є вибірковість контролю на основі оцінки та опрацювання ризиків в діяльності платника, що цілком відповідає міжнародній практиці та дає змогу значно зменшити тиск на сумлінних платників, а також зосередити увагу фіскальних органів на ризикових платниках», - зазначив заступник начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Дмитро Мельник.

Так, протягом І кварталу 2019 року підрозділами аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області проведено 444 документальні перевірки юридичних осіб, за результатами яких до бюджету надійшло 97,2 млн грн грошових зобов’язань, Це на 88 млн грн більше ніж у січні - березні минулого року.

Також, при зниженні у І кварталі поточного року кількості проведених фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які використовують РРО, у порівнянні з відповідним періодом минулого року (101 проти 112), до бюджету надійшло фінансових санкцій в 1,8 разів більше (236 тис.грн проти 128 тис.грн).

 

Подробнее

За оперативними даними у поточному році фізичним особам – власникам об'єктів нерухомості сформовано близько 377 тис. податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 23 тис. більше аналогічного періоду минулого року.

До сплати визначено податку на загальну суму понад 397 млн грн, що більше аналогічного періоду минулого року на 134 млн грн.

Про це повідомив начальник відділу адміністрування податку на нерухоме майно фізичних осіб, відмінне від земельної ділянки, Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Володимир Гуцуляк.

За його словами, найбільші суми нарахувань податку обліковуються по ГУ ДФС у Дніпропетровській – 56 млн грн, Київській – 52 млн грн, Львівській – 28 млн грн, Донецькій – 25 млн грн областях та м. Києві – 32 млн гривень.

Станом на 10 квітня  поточного року громадянами вже сплачено до місцевих бюджетів 107 млн грн. податку на нерухомість, що більше аналогічного періоду минулого року на 45 млн гривень.

«Нагадаю, що фізичними особами податок сплачується протягом 60 днів з моменту вручення податкового повідомлення-рішення», – зазначив Володимир Гуцуляк.

Посадовець також нагадав, що цього року податок на нерухомість платники сплачують за 2018 рік за ставками, які були законодавчо визначені у цей період.

Так, податок нараховується на загальну площу об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. Ставки податку встановлювалися рішеннями місцевих рад.

При цьому пільгові розміри майна, на які не застосовується ставка податку, складають:

для квартири/квартир незалежно від їх кількості - 60 кв. метрів;

для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - 120 кв. метрів;

для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - 180 кв. метрів.

 

Подробнее
Голосование
Сможет ли Владимир Зеленский быть самостоятельным президентом?
Нет, не сможет
Да, сможет