До громадської ради при ОДА не пускають організації, що утворилися після Майдану

02.02.2015 10:43   -
Автор:

До нового складу громадської ради при Дніпропетровській ОДА не запрошують організації, що виникли після зміни влади в Україні у 2014 році, тобто після Майдану.
Про це заявляє відомий у Дніпропетровську громадський активіст Людмила Кострюкова, повідомляє видання «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ».
На своїй сторінці у фейсбук жінка пише, що отримала листа, де йдеться про обмеження формування нового складу громадської ради при ОДА.
«Може, і я не звернула б уваги, якби дуже ініціативна група (у складі 13 осіб, серед яких я знайома з Василем Суховим) не ввела обмеження: «До участі в установчих зборах допускаються інститути громадянського суспільства, які відповідають наступним критеріям:
— непідприємницькі організації що зареєстровані та діють у Дніпропетровській області;
— надали в повному обсязі необхідні документи до ініціативної групи (перелік документів, які подаються до ініціативної групи разом із заявою, визначено пунктом 8 постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (зі змінами) у встановлений термін;
— у інформації про діяльність за останні 2 роки повинні бути конкретні підтверджені данні про ефективність діяльності організації, проведені заходи, які мають суспільне значення та публічне підтвердження;
зареєстровані не пізніше 1 лютого 2013 року.»
Тобто, всі громадські організації, рухи, об’єднання, що виникли після зміни влади в Україні, до участі в громадській раді при ДОДА не залучаються?», — пише Кострюкова.
Читайте також: Над збереженням педіатрів на Дніпропетровщині працюють активісти громадських рухів
Також активістка надала повний текст листа:
ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації на 2015 – 2017 роки
Ініціативна група з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації (далі – ініціативна група) у складі 13 осіб (список додається), яка утворена 17 грудня 2014 року на засіданні Громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації, повідомляє інститути громадянського суспільства Дніпропетровської області (далі ІГС), що згідно рішення ініціативної групи на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – Постанова КМУ № 996) про проведення 17 лютого 2015 року установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації на 2015 – 2017 роки.
Ініціативною групою затверджений порядок підготовки і проведення установчих зборів та обрана мандатна комісія (голова Ломакін П.І.) для організації роботи з документами учасників установчих зборів. Мандатна комісія визначила пропозиції до критеріїв відбору ІГС для участі в установчих зборах, а також вимоги до представників ІГС — кандидатів в члени Громадської ради які також затверджені ініціативною групою.
Відповідно до Постанови КМУ № 996 до складу Громадської ради можуть бути обрані непідприємницькі ІГС, легалізовані відповідно до законодавства.
Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.
Строк повноважень складу громадської ради — два роки (2015 рік – 2017 рік), з моменту затвердження складу Громадської ради.
До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в громадській раді є індивідуальним.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
— рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
— біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
— копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
— інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4).
При формуванні пакету документів просимо звернути увагу на необхідність дотримання Закону України «Про захист персональних даних».
Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилати поштою заказаним листом на адресу: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38, кімната № 10.
Мандатна комісія перевіряє відповідність поданих документів встановленим вимогам та визначеним критеріям, складає список ІГС, документи яких відповідають вимогам і критеріям і подає складений список на затвердження ініціативної групи.
За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. Ініціативна група розглядає список учасників установчих зборів, складений мандатною групою та затверджує його, розглядає всі спірні питання щодо включення ІГС до списку учасників установчих зборів, складає остаточний список учасників установчих зборів, уточнює місце проведення установчих зборів, про що облдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при облдержадміністрації до проведення установчих зборів.
Протокол установчих зборів, відомості про новообраний склад Громадської ради облдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
Облдержадміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
Установчі збори з формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації планується провести 17 лютого 2015 року (час та місце проведення установчих зборів буде визначено після припинення приймання заяв і повідомлено додатково). Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється 9 лютого 2015 року до 18-00 (49000, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 2, кабінет 215).
Відповідальною особою за приймання та перевірку документів на відповідність вимогам і критеріям для участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації є голова мандатної комісії Ломакін П.І.
Відповідальною особою за проведення установчих зборів з формування нового складу гро-мадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації є голова ініціативної групи Бабич Лариса Ігорівна (тел.067-950-64-74).
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ інститутів громадянського суспільства до участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації на 2015-2017 роки
До участі в установчих зборах допускаються інститути громадянського суспільства, які відповідають наступним критеріям:
— непідприємницькі організації що зареєстровані та діють у Дніпропетровській області;
— надали в повному обсязі необхідні документи до ініціативної групи (перелік документів, які подаються до ініціативної групи разом із заявою, визначено пунктом 8 постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (зі змінами) у встановлений термін;
— у інформації про діяльність за останні 2 роки повинні бути конкретні підтверджені данні про ефективність діяльності організації, проведені заходи, які мають суспільне значення та публічне підтвердження;
— зареєстровані не пізніше 1 лютого 2013 року.
Документи не розглядаються в разі, коли декілька організацій мають одного або одних засновників.
ВИМОГИ до представників інститути громадянського суспільства – кандидатів на членство в Громадській раді
До участі в установчих зборах допускаються представників інститутів громадянсь-кого суспільства, які відповідають наступним вимогам:
— наявність вищої освіти (надається копія диплому про закінчену вищу освіту);
— досвід громадської роботи протягом тривалого періоду по напрямкам роботи організації.
В разі отримання кандидатами на членство в Громадській раді однакової кількості голосів перевага буде надаватись тим кандидатам, хто має більшій досвід роботи.
Зразки необхідних документів для участі в установчих зборах знаходяться у розділі «Установчі документи».
Прес-служба Громадської ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації

Поделиться

Категория: Новости

Теги: , , , ,