Депутати Дніпропетровщини звернулися до Президента України, Кабміну та ВР

23.01.2015 13:32

23 січня на XXIXсесії Дніпропетровської обласної ради депутати прийняли звернення до Президента України, Кабміну, Верховної Ради з вимогою переглянути положення бюджетної політики з урахуванням інтересів регіонів.

Про це повідомляє видання «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ».

«Обласна рада повинна забезпечити стабільність бюджетного процесу і захистити інтереси жителів регіону. Ми будемо залучати всю громаду до діалогу з центром, до кінця відстоювати свою позицію. Уряд має почути голос мільйонів жителів Дніпропетровщини», - наголосив голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.

 ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Дніпропетровської обласної ради

до Президента України, Кабінету Міністрів України,

Верховної Ради України

            Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленою Урядом України 1 квітня 2014 року, та Планом заходів щодо реалізації зазначеної Концепції, затвердженим розпорядженням   Кабінету   Міністрів  України   від  18  червня  2014  року № 591-р, передбачено внесення змін до Конституції України з метою забезпечення комплексної та системної реформи місцевого самоврядування.

            Коаліційною угодою депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання та Програмою діяльності Уряду України передбачено запровадження нової політики державного управління та місцевого самоврядування, зокрема щодо децентралізації та регіонального розвитку, максимальної передачі функцій на місцевий рівень.

            Органи місцевого самоврядування не лише України, а й наших партнерів – країн Європи були впевнені, що плани нової влади, її головного законодавчого органу – Верховної Ради України та передвиборчі обіцянки нинішніх народних депутатів, політичних партій будуть втілені в реальних заходах.

            І перш за все  – в головному фінансовому документі – Державному бюджеті України на 2015 рік.

            Але реалії виявилися зовсім іншими.

            За головним фінансовим кошторисом країни центральна влада в черговий раз отримує право вирішення своїх проблем за рахунок територіальних громад, їх жителів – пенсіонерів, учителів, лікарів, підприємців, працівників промисловості та аграріїв.

            Не залишено поза увагою жодне об’єднання пересічних громадян, які за бюджетом-2015 не відчули б на собі значне погіршення умов життя.

            Реформа  міжбюджетних  відносин, викладена у Державному бюджеті України, змінах у Бюджетному та Податковому кодексах України,  наносить  непоправний  удар,  наслідки якого місцеве самоврядування відчуватиме ще тривалий час.

            Буде загублена соціальна сфера, погіршиться рівень медичного обслуговування, освіти, виховання дітей, екології в усіх без винятку регіонах України.

 1. Бюджетний кодекс України передбачає передачу місцевим бюджетам ресурсу на виконання державних конституційних прав громадам з утримання установ освіти та охорони здоров’я через субвенції (освітня, медична, на підготовку робітничих кадрів у ПТУ).

Разом з тим обсяги зазначених субвенцій, затверджені Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, не покривають у повному обсязі поточні видатки, у тому числі соціально захищені. Виділеного з державного бюджету ресурсу недостатньо навіть у порівнянні з уточненим планом 2014 року.

Так, обсяг медичної субвенції, передбачений бюджету м. Жовті Води на утримання спеціалізованої медико-санітарної частини № 9, менше уточненого плану на 2014 рік майже у 2 рази.

Аналогічно у м. Павлограді – обсяг видатків для утримання всіх закладів охорони здоров’я у 2014 році був більшим за ресурс, передбачений у державному бюджеті на 2015 рік у вигляді медичної субвенції на 16,2 млн грн, тоді як обсяг видатків на утримання
2-х спеціалізованих медико-санітарних частин, переданих з державного бюджету до бюджету міста, у 2014 році становив 48,0 млн грн.

За даними, наданими місцевими органами влади області, у 2015 році недостатність ресурсу стосовно обсягів, затверджених Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, за коштами медичної субвенції становить 802,5 млн грн, освітньої – 390,0 млн грн.

Конституція України чітко визначає, що громадяни України на всій території мають право на охорону здоров’я та освіту. Виходячи з цього, обсяг коштів, який передається територіям у вигляді освітньої та медичної субвенцій, повинен повністю забезпечувати потребу в утриманні установ освіти та охорони здоров’я.

З метою забезпечення надання гарантованих державою послуг пропонуємо збільшити бюджету Дніпропетровської області обсяги відповідних субвенції на 802,5 млн грн та 390,0 млн грн відповідно.

2. В умовах проведення медичної реформи з 01 січня 2012 року видатки на галузь „Охорона здоров’я” щороку включали цільові кошти (понад 130 млн грн) для врахування екологічних особливостей регіонів (екологічний коефіцієнт), які сприяли підвищенню якості надання послуг населенню з урахуванням екологічних особливостей.

За рахунок зазначених коштів область могла придбати найнеобхідніше сучасне медичне обладнання, зокрема обладнання для радіологічного відділення Дніпропетровського клінічного онкологічного центру, що дозволило виявляти та лікувати захворювання на ранній стадії.

Слід зазначити, що статтею 100-4 Бюджетного кодексу України не передбачено застосування такого екологічного коефіцієнта при розподілі обсягів медичної субвенції.
Разом з тим Дніпропетровська область посідає останнє 27 місце серед усіх регіонів України за індексом екологічного виміру.

Несприятлива екологічна ситуація в регіоні значною мірою відбивається на рівні захворюваності, тривалості життя та смертності населення.

Тому, ураховуючи вищезазначене, просимо поновити практику застосування екологічного коефіцієнта при визначенні обсягу видатків для області в галузі „Охорона здоров’я”.

3. З 2015 року запроваджується механізм вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, який передбачає вилучення у вигляді реверсної дотації коштів до державного бюджету з місцевих бюджетів, що забезпечили у 2013 році рівень надходжень окремих податків у розрахунку на 1 жителя вищий, ніж у середньому по Україні.

По обласному бюджету Дніпропетровської області надходження у розрахунку на 1 жителя перевищують середні показники по Україні, а саме: з податку на доходи фізичних осіб – 279 грн проти 201,2 грн, з податку на прибуток підприємств – 215,6 грн проти 68,8 грн. У результаті, реверсна дотація для обласного бюджету обрахована Міністерством фінансів України у сумі 325,3 млн грн.

Виходячи з обсягу очікуваних надходжень цих податків у 2015 році, з обласного бюджету у вигляді реверсної дотації буде вилучено 9,7 відсотка надходжень податку на доходи фізичних осіб та 76,5 відсотка податку на прибуток підприємств. При цьому, списання з рахунку обласного бюджету реверсної дотації здійснюватиметься щодекадно, незалежно від фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств.

З метою стимулювання місцевих бюджетів, які мають рівень надходжень окремих податків у розрахунку на одну людину вищий, ніж у середньому по Україні, пропонуємо внести зміни до механізму вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів та встановити граничний розмір індексу податкоспроможності, після досягнення якого передається реверсна дотація на рівні 1,2, що дасть можливість залишити в області додаткового ресурсу на 123 млн грн.

4. Відповідно до змін, внесених до Бюджетного кодексу України, екологічний податок зараховується до доходів загального фонду місцевих бюджетів і таким чином втрачає цільове призначення.
Таким чином, втрачаючи свою цільову значність, кошти не можуть бути використані на видатки екологічного призначення.

При цьому, у зв’язку з обмеженістю ресурсу загального фонду місцевих бюджетів (виконання соціально захищених статей), кошти, які надходять за забруднення природного середовища у вигляді екологічного податку, фактично не будуть спрямовані на заходи з виконання вкрай необхідних екологічних програм.

Ураховуючи викладене, пропонуємо зберегти цільовий напрям використання екологічного податку та включити його до складу доходів спеціального фонду місцевих бюджетів.

5. Статтею 78 Бюджетного кодексу України передбачено, що органи казначейства здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів протягом п’яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів зведеного бюджету України, що суперечить головному принципу започаткованої децентралізації.

Зважаючи на зазначене вище, пропонуємо внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів протягом п’яти операційних днів із дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів місцевих бюджетів, що буде стимулювати до виконання місцевих бюджетів.

6. Бюджетним кодексом України з урахуванням змін, внесених 15 січня 2015 року (законопроект № 1766), визначено, що у 2015 році, на перехідний період до формування об’єднаних громад, утримання дошкільних установ, клубів, центрів дозвілля, бібліотек, розташованих на територіях сіл, селищ, здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету (в обсязі не меншому, ніж розраховано за нормативами 2014 року).

Разом з тим, ураховуючи передачу екологічного та єдиного податків із спеціального до загального фонду, запровадження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, окремі сільські, селищні ради отримають значний фінансовий ресурс.

Районні бюджети такого ресурсу не мають. При цьому їм необхідно утримувати передані їм заклади охорони здоров’я та освітні заклади, коштів субвенцій яких також недостатньо.

Пропонуємо внести такі зміни до законодавчої бази: після обрахування видаткової частини сільськими та селищними радами згідно зі статтею 88 Бюджетного кодексу України перераховувати власні доходи сільських, селищних бюджетів до районного бюджету (залишити 25 відсотків вільних коштів у сільському, селищному бюджеті, а решту коштів передати до районного бюджету на утримання установ соціально-культурної сфери району).

Просимо підтримати пропозиції депутатів Дніпропетровської обласної ради.

Комментарии
Последние записи в блогах

Для забезпечення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг (ЕДП) на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусу COVID-19 на території України та дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»,Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Інформаційно-довідковий департамент ДПС забезпечує платників електронними ключами для онлайн доступу до електронних сервісів.

Надання ЕДП Надавачем здійснюватиметься лише за попереднім записом до відповідного відокремленого пункту реєстрації.

Детальну інформацію розміщено на інформаційному ресурсі https://acskidd.gov.ua/.

Звертаємо увагу на можливість використання сервісуповторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом, який значно спрощує процедуру отримання ЕДП. Сервіс доступний за посиланням https://acskidd.gov.ua/manage-certificates

Сервіс дозволяє отримувати ЕДП онлайн, тобто без відвідування відокремлених пунктів реєстрації користувачів, заповнення реєстраційних карток, підготовки інших паперових документів, що дозволяє зекономити власний час та кошти.

Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть користувачі, які мають:

чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);

незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

 

Подробнее

Західно-Донбаське управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що Законом України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 533) та Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (далі – Закон № 540) внесено зміни, зокрема до Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Нормами нового п. 524 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) не нараховується та не сплачується за період з 01 березня по 31 березня 2020 року.

З метою зменшення податкових зобов’язань з плати за землю за період з       01 березня по 31 березня 2020 року платники плати за землю (крім фізичних осіб), які відповідно до п. 286.2 ст. 286 ПКУ подали податкову декларацію з плати за землю за 2020 рік, мають право подати уточнюючу податкову декларацію                   (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ, та враховуючи зупинення перебігу таких строків на період з 18 березня по 31 травня 2020 року відповідно до п. 522 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). В такій декларації відображаються зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за березень 2020 року.

Ті платники плати за землю, які на підставі Закону № 533 подали уточнюючу податкову декларацію з плати за землю за 2020 рік на зменшення податкових зобов’язань за березень та квітень 2020 року, враховуючи вимоги Закону № 540 зобов’язані подати не пізніше 30 квітня 2020 року уточнюючу податкову декларацію до податкової декларації з плати за землю за 2020 рік (з урахуванням раніше поданих уточнюючих податкових декларацій), в якій збільшують податкові зобов’язання з плати за землю за квітень 2020 рік, тобто відновлюють податкові зобов’язання, які були задекларовані в податковій декларації з плати за землю за 2020 рік.

Законом № 540 передбачено, що штрафні санкції, визначені ст. 50 ПКУ та штрафні санкції згідно вимог п. 120.2 ст. 120 ПКУ, за внесення змін до податкової звітності в частині збільшення податкових зобов’язань з плати за землю за податковий період квітень 2020 року, не нараховуються.

 

Подробнее

У березні 2020 року Державною податковою службою забезпечено надходження з акцизного податку у розмірі 5 889,2 млн грн. У тому числі 5 583,7 млн грн з підакцизної продукції, виробленої на території України, та 305,5 млн грн – з імпортованої. Виконання індикативних показників, встановлених розписом Міністерства фінансів України, склали 101,3 % та 106,7 % відповідно. 

Акцизний податок в Україні має значну питому вагу у формуванні Державного бюджету України. На 78,7 % цей показник формує тютюнова галузь. У березні поточного року виробниками тютюнової продукції забезпечено 4392,7 млн грн надходжень з акцизного податку, що на 1308,4 млн грн більше ніж у березні 2019 року. Темп росту склав 142,4 %. Такий показник став можливим завдяки комплексним заходам з боротьби з виготовленням та виявленням нелегальної продукції на ринку тютюнових виробів. 

Надходження з акцизного податку від реалізації лікеро-горілчаної продукції в березні становило 595,6 млн грн, що на 131,2 % більше ніж у березні 2019 року. Щодо акцизного податку зі спирту, то надходження відносно минулого року зросли майже у 8 разів і становили 61,4 млн гривень. 

З метою покращення стану адміністрування акцизного податку, а також викорінення «тіньового» сектору в Україні протягом поточного року ДПС вжито низку заходів. А саме: тотальна заміна податківців по податкових постах на спиртових заводах, пломбування місць несанкціонованого відбору спирту, контроль за показниками лічильників, масові перевірки місць роздрібної торгівлі підакцизними товарами та системна боротьба з виготовленням та розповсюдженням контрафактної продукції. Зауважимо, нині ДП «Укрспирт» під контролем ДПС збільшує обсяги виготовлення антисептичних заходів, вкрай необхідних державі сьогодні.

«Посилення контролю за ринком підакцизних товарів приносить результат. Спільні заходи податківців та правоохоронних органів вже привели до значного збільшення надходжень від акцизного податку. І ми на цьому не зупиняємося. Адже в умовах кризи важлива кожна гривня, яка може стати підтримкою для бізнесу і населення у цей непростий час», – наголосив Голова ДПС Сергій Верланов. 

Державна податкова служба висловлює подяку всім виробникам підакцизної продукції, які працюють легально та забезпечують країну бюджетними надходженнями.

 

Подробнее

Західно-Донбаське управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу роботодавців, що постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 153 затверджено Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Порядок № 153), яким передбачено компенсацію роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) у зв’язку із створенням нового робочого місця.

Дія Порядку № 153 поширюється на суб’єктів господарювання – роботодавців, які починаючи з 2013 року:

● створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;

● протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.

Якщо роботодавець забезпечив дотримання вищезазначених вимог, то такий роботодавець отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі             50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску протягом наступних                             12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати у розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

Водночас, у разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

Норми визначені п. 2 Порядку № 153.

 

Подробнее