Депутати Дніпропетровщини звернулися до Президента України, Кабміну та ВР

23.01.2015 13:32

23 січня на XXIXсесії Дніпропетровської обласної ради депутати прийняли звернення до Президента України, Кабміну, Верховної Ради з вимогою переглянути положення бюджетної політики з урахуванням інтересів регіонів.

Про це повідомляє видання «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ».

«Обласна рада повинна забезпечити стабільність бюджетного процесу і захистити інтереси жителів регіону. Ми будемо залучати всю громаду до діалогу з центром, до кінця відстоювати свою позицію. Уряд має почути голос мільйонів жителів Дніпропетровщини», - наголосив голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.

 ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Дніпропетровської обласної ради

до Президента України, Кабінету Міністрів України,

Верховної Ради України

            Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленою Урядом України 1 квітня 2014 року, та Планом заходів щодо реалізації зазначеної Концепції, затвердженим розпорядженням   Кабінету   Міністрів  України   від  18  червня  2014  року № 591-р, передбачено внесення змін до Конституції України з метою забезпечення комплексної та системної реформи місцевого самоврядування.

            Коаліційною угодою депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання та Програмою діяльності Уряду України передбачено запровадження нової політики державного управління та місцевого самоврядування, зокрема щодо децентралізації та регіонального розвитку, максимальної передачі функцій на місцевий рівень.

            Органи місцевого самоврядування не лише України, а й наших партнерів – країн Європи були впевнені, що плани нової влади, її головного законодавчого органу – Верховної Ради України та передвиборчі обіцянки нинішніх народних депутатів, політичних партій будуть втілені в реальних заходах.

            І перш за все  – в головному фінансовому документі – Державному бюджеті України на 2015 рік.

            Але реалії виявилися зовсім іншими.

            За головним фінансовим кошторисом країни центральна влада в черговий раз отримує право вирішення своїх проблем за рахунок територіальних громад, їх жителів – пенсіонерів, учителів, лікарів, підприємців, працівників промисловості та аграріїв.

            Не залишено поза увагою жодне об’єднання пересічних громадян, які за бюджетом-2015 не відчули б на собі значне погіршення умов життя.

            Реформа  міжбюджетних  відносин, викладена у Державному бюджеті України, змінах у Бюджетному та Податковому кодексах України,  наносить  непоправний  удар,  наслідки якого місцеве самоврядування відчуватиме ще тривалий час.

            Буде загублена соціальна сфера, погіршиться рівень медичного обслуговування, освіти, виховання дітей, екології в усіх без винятку регіонах України.

 1. Бюджетний кодекс України передбачає передачу місцевим бюджетам ресурсу на виконання державних конституційних прав громадам з утримання установ освіти та охорони здоров’я через субвенції (освітня, медична, на підготовку робітничих кадрів у ПТУ).

Разом з тим обсяги зазначених субвенцій, затверджені Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, не покривають у повному обсязі поточні видатки, у тому числі соціально захищені. Виділеного з державного бюджету ресурсу недостатньо навіть у порівнянні з уточненим планом 2014 року.

Так, обсяг медичної субвенції, передбачений бюджету м. Жовті Води на утримання спеціалізованої медико-санітарної частини № 9, менше уточненого плану на 2014 рік майже у 2 рази.

Аналогічно у м. Павлограді – обсяг видатків для утримання всіх закладів охорони здоров’я у 2014 році був більшим за ресурс, передбачений у державному бюджеті на 2015 рік у вигляді медичної субвенції на 16,2 млн грн, тоді як обсяг видатків на утримання
2-х спеціалізованих медико-санітарних частин, переданих з державного бюджету до бюджету міста, у 2014 році становив 48,0 млн грн.

За даними, наданими місцевими органами влади області, у 2015 році недостатність ресурсу стосовно обсягів, затверджених Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, за коштами медичної субвенції становить 802,5 млн грн, освітньої – 390,0 млн грн.

Конституція України чітко визначає, що громадяни України на всій території мають право на охорону здоров’я та освіту. Виходячи з цього, обсяг коштів, який передається територіям у вигляді освітньої та медичної субвенцій, повинен повністю забезпечувати потребу в утриманні установ освіти та охорони здоров’я.

З метою забезпечення надання гарантованих державою послуг пропонуємо збільшити бюджету Дніпропетровської області обсяги відповідних субвенції на 802,5 млн грн та 390,0 млн грн відповідно.

2. В умовах проведення медичної реформи з 01 січня 2012 року видатки на галузь „Охорона здоров’я” щороку включали цільові кошти (понад 130 млн грн) для врахування екологічних особливостей регіонів (екологічний коефіцієнт), які сприяли підвищенню якості надання послуг населенню з урахуванням екологічних особливостей.

За рахунок зазначених коштів область могла придбати найнеобхідніше сучасне медичне обладнання, зокрема обладнання для радіологічного відділення Дніпропетровського клінічного онкологічного центру, що дозволило виявляти та лікувати захворювання на ранній стадії.

Слід зазначити, що статтею 100-4 Бюджетного кодексу України не передбачено застосування такого екологічного коефіцієнта при розподілі обсягів медичної субвенції.
Разом з тим Дніпропетровська область посідає останнє 27 місце серед усіх регіонів України за індексом екологічного виміру.

Несприятлива екологічна ситуація в регіоні значною мірою відбивається на рівні захворюваності, тривалості життя та смертності населення.

Тому, ураховуючи вищезазначене, просимо поновити практику застосування екологічного коефіцієнта при визначенні обсягу видатків для області в галузі „Охорона здоров’я”.

3. З 2015 року запроваджується механізм вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, який передбачає вилучення у вигляді реверсної дотації коштів до державного бюджету з місцевих бюджетів, що забезпечили у 2013 році рівень надходжень окремих податків у розрахунку на 1 жителя вищий, ніж у середньому по Україні.

По обласному бюджету Дніпропетровської області надходження у розрахунку на 1 жителя перевищують середні показники по Україні, а саме: з податку на доходи фізичних осіб – 279 грн проти 201,2 грн, з податку на прибуток підприємств – 215,6 грн проти 68,8 грн. У результаті, реверсна дотація для обласного бюджету обрахована Міністерством фінансів України у сумі 325,3 млн грн.

Виходячи з обсягу очікуваних надходжень цих податків у 2015 році, з обласного бюджету у вигляді реверсної дотації буде вилучено 9,7 відсотка надходжень податку на доходи фізичних осіб та 76,5 відсотка податку на прибуток підприємств. При цьому, списання з рахунку обласного бюджету реверсної дотації здійснюватиметься щодекадно, незалежно від фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств.

З метою стимулювання місцевих бюджетів, які мають рівень надходжень окремих податків у розрахунку на одну людину вищий, ніж у середньому по Україні, пропонуємо внести зміни до механізму вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів та встановити граничний розмір індексу податкоспроможності, після досягнення якого передається реверсна дотація на рівні 1,2, що дасть можливість залишити в області додаткового ресурсу на 123 млн грн.

4. Відповідно до змін, внесених до Бюджетного кодексу України, екологічний податок зараховується до доходів загального фонду місцевих бюджетів і таким чином втрачає цільове призначення.
Таким чином, втрачаючи свою цільову значність, кошти не можуть бути використані на видатки екологічного призначення.

При цьому, у зв’язку з обмеженістю ресурсу загального фонду місцевих бюджетів (виконання соціально захищених статей), кошти, які надходять за забруднення природного середовища у вигляді екологічного податку, фактично не будуть спрямовані на заходи з виконання вкрай необхідних екологічних програм.

Ураховуючи викладене, пропонуємо зберегти цільовий напрям використання екологічного податку та включити його до складу доходів спеціального фонду місцевих бюджетів.

5. Статтею 78 Бюджетного кодексу України передбачено, що органи казначейства здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів протягом п’яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів зведеного бюджету України, що суперечить головному принципу започаткованої децентралізації.

Зважаючи на зазначене вище, пропонуємо внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів протягом п’яти операційних днів із дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів місцевих бюджетів, що буде стимулювати до виконання місцевих бюджетів.

6. Бюджетним кодексом України з урахуванням змін, внесених 15 січня 2015 року (законопроект № 1766), визначено, що у 2015 році, на перехідний період до формування об’єднаних громад, утримання дошкільних установ, клубів, центрів дозвілля, бібліотек, розташованих на територіях сіл, селищ, здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету (в обсязі не меншому, ніж розраховано за нормативами 2014 року).

Разом з тим, ураховуючи передачу екологічного та єдиного податків із спеціального до загального фонду, запровадження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, окремі сільські, селищні ради отримають значний фінансовий ресурс.

Районні бюджети такого ресурсу не мають. При цьому їм необхідно утримувати передані їм заклади охорони здоров’я та освітні заклади, коштів субвенцій яких також недостатньо.

Пропонуємо внести такі зміни до законодавчої бази: після обрахування видаткової частини сільськими та селищними радами згідно зі статтею 88 Бюджетного кодексу України перераховувати власні доходи сільських, селищних бюджетів до районного бюджету (залишити 25 відсотків вільних коштів у сільському, селищному бюджеті, а решту коштів передати до районного бюджету на утримання установ соціально-культурної сфери району).

Просимо підтримати пропозиції депутатів Дніпропетровської обласної ради.

Комментарии
Последние записи в блогах

Про особливості цьогорічної кампанії декларування доходів громадян розповіла начальник Павлоградської ДПІ Західно-Донбаського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області Ольга Радіонова під час брифінгу з представниками місцевих засобів масової інформації.

Посадовець нагадала, що з 1 січня розпочалась кампанія декларування, яка триватиме до 1 травня поточного року. Обов’язок щодо декларування статків виникає у випадку отримання громадянами у минулому році доходів, які не оподатковувались. Зокрема, до таких доходів належать: вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна; кошти від надання майна в лізинг, оренду (суборенду) чи житловий найм; кошти одержані за межами України (іноземні доходи); доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого або рухомого майна та отримані у вигляді інвестиційного прибутку

Звернула увагу, що платники податку, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку, декларацію можуть подати впродовж усього 2020 року.

Наприкінці брифінгу, Ольга Радіонова закликала громадян не чекати граничного терміну надання декларацій 30 квітня, а виконати свій громадянський обов’язок і подати декларацію ппро отримані у 2019 році доходи завчасно.

«Свідоме декларування доходів та сплата податків – вірний шлях до побудови європейського суспільства», - наголосила Ольга Радіонова.

 

 

 

 

Подробнее

   Днями в приміщенні Центра обслуговування платників (далі – ЦОП) Павлоградської ДПІ Західно-Донбаського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області, за участі фахівців управління, в рамках проведення інформаційної кампанії по декларуванню відбулася інформаційно - роз'яснювальна акція «Деклараційна кампанія – 2020».

   Під час акції фахівці Західно-Донбаського управління надавали відвідувачам консультації з питань порядку подання декларації про майновий стан і доходи, способів подання декларації, зокрема засобами електронного зв'язку в електронній формі або надсилання поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. Крім того, відповідну інформацію було розміщено на інформаційних стендах ЦОП.

   «Мета цієї інформаційно - роз'яснювальної акції – ще раз нагадати громадянам про те, що кампанія декларування доходів та майнового стану за 2019 рік триває, і всі, хто ще не встиг задекларувати свої минулорічні доходи та використати своє право на податкову знижку, мають можливість це зробити до 01 травня поточного року», - зазначила начальник відділу забезпечення роботи Західно-Донбаського управління Тетяна Гросова.

   Під час заходу відвідувачам розповсюджувалася власна друкована продукція з питань деклараційної кампанії.

 

 

Подробнее

У Західно-Донбаському управлінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області відбулась «гаряча лінія» на тему: «Декларування доходів громадян, отриманих у 2019 році».

На запитання громадян відповідала Світлана Д’яконова – заступник начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Західно-Донбаського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Під час розмови з платниками було обговорені найбільш актуальні питання, пов’язані з декларуванням доходів громадян, термінами та способами подання декларації, а саме:

Що необхідно для подання декларацій в електронній формі?

Для подання податкових декларацій в електронній формі у режимі онлайн необхідно насамперед отримати електронний цифровий підпис (так званий електронний ключ), який видається Акредитованими центрами сертифікації ключів. Перелік таких центрів можна знайти у відкритій частині «Електронного кабінету». Далі авторизуємося за допомогою особистого електронного ключа в «Електронному кабінеті», отримуємо відомості про доходи з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Після отримання відповіді від ДПС переходимо до заповнення декларації.

Чи можна скористатися податковою знижкою за витратами, понесеними протягом попередніх років?

Відповідно до пп.166.4.3 п. 166.4 ст.166 ПКУ: якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

 

Чи декларуються кошти, отримані з-за кордону?

Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача. В цьому разі громадянин зобов’язаний подати річну податкову декларацію. Дохід оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором 1,5 %. Сума іноземного доходу перераховується у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент отримання таких доходів.

 

За якою формою подається декларація?

З 1 січня 2020 року податкова декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну від 25.04.2019 р. № 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року   № 859».

Так новою формою податкової декларації передбачено:

- в окремому додатку Ф3 здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку;

- для платників податків, які декларують право на податкову знижку, введено окрему позначку у розділі категорія платника, у зв’язку з тим, що такі платники відповідно до підпункту 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 розділу ІV Кодексу мають окремий граничний строк подання податкової декларації – по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року;

- введено окремий рядок 10.2 для відображання доходів за цивільно-правовими договорами, отриманих від фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи;

- у рядку 17 декларації відображаються суми податку з доходів, отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок. Земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця, який в подальшому приймає участь у розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (рядок 18.1 декларації).

 

Подробнее

ДПС запустила пілотний проєкт «Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт»

Лівобережне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що з метою запровадження нових електронних сервісів Державна податкова служба України запустила пілотний проєкт електронного сервісу «Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий».

Подробнее
Голосование
Поддерживаете ли Вы политику Президента Зеленского?
Да
Нет
Не знаю