Депутати Дніпропетровщини звернулися до Президента України, Кабміну та ВР

23.01.2015 13:32

23 січня на XXIXсесії Дніпропетровської обласної ради депутати прийняли звернення до Президента України, Кабміну, Верховної Ради з вимогою переглянути положення бюджетної політики з урахуванням інтересів регіонів.

Про це повідомляє видання «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ».

«Обласна рада повинна забезпечити стабільність бюджетного процесу і захистити інтереси жителів регіону. Ми будемо залучати всю громаду до діалогу з центром, до кінця відстоювати свою позицію. Уряд має почути голос мільйонів жителів Дніпропетровщини», - наголосив голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.

 ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Дніпропетровської обласної ради

до Президента України, Кабінету Міністрів України,

Верховної Ради України

            Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленою Урядом України 1 квітня 2014 року, та Планом заходів щодо реалізації зазначеної Концепції, затвердженим розпорядженням   Кабінету   Міністрів  України   від  18  червня  2014  року № 591-р, передбачено внесення змін до Конституції України з метою забезпечення комплексної та системної реформи місцевого самоврядування.

            Коаліційною угодою депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання та Програмою діяльності Уряду України передбачено запровадження нової політики державного управління та місцевого самоврядування, зокрема щодо децентралізації та регіонального розвитку, максимальної передачі функцій на місцевий рівень.

            Органи місцевого самоврядування не лише України, а й наших партнерів – країн Європи були впевнені, що плани нової влади, її головного законодавчого органу – Верховної Ради України та передвиборчі обіцянки нинішніх народних депутатів, політичних партій будуть втілені в реальних заходах.

            І перш за все  – в головному фінансовому документі – Державному бюджеті України на 2015 рік.

            Але реалії виявилися зовсім іншими.

            За головним фінансовим кошторисом країни центральна влада в черговий раз отримує право вирішення своїх проблем за рахунок територіальних громад, їх жителів – пенсіонерів, учителів, лікарів, підприємців, працівників промисловості та аграріїв.

            Не залишено поза увагою жодне об’єднання пересічних громадян, які за бюджетом-2015 не відчули б на собі значне погіршення умов життя.

            Реформа  міжбюджетних  відносин, викладена у Державному бюджеті України, змінах у Бюджетному та Податковому кодексах України,  наносить  непоправний  удар,  наслідки якого місцеве самоврядування відчуватиме ще тривалий час.

            Буде загублена соціальна сфера, погіршиться рівень медичного обслуговування, освіти, виховання дітей, екології в усіх без винятку регіонах України.

 1. Бюджетний кодекс України передбачає передачу місцевим бюджетам ресурсу на виконання державних конституційних прав громадам з утримання установ освіти та охорони здоров’я через субвенції (освітня, медична, на підготовку робітничих кадрів у ПТУ).

Разом з тим обсяги зазначених субвенцій, затверджені Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, не покривають у повному обсязі поточні видатки, у тому числі соціально захищені. Виділеного з державного бюджету ресурсу недостатньо навіть у порівнянні з уточненим планом 2014 року.

Так, обсяг медичної субвенції, передбачений бюджету м. Жовті Води на утримання спеціалізованої медико-санітарної частини № 9, менше уточненого плану на 2014 рік майже у 2 рази.

Аналогічно у м. Павлограді – обсяг видатків для утримання всіх закладів охорони здоров’я у 2014 році був більшим за ресурс, передбачений у державному бюджеті на 2015 рік у вигляді медичної субвенції на 16,2 млн грн, тоді як обсяг видатків на утримання
2-х спеціалізованих медико-санітарних частин, переданих з державного бюджету до бюджету міста, у 2014 році становив 48,0 млн грн.

За даними, наданими місцевими органами влади області, у 2015 році недостатність ресурсу стосовно обсягів, затверджених Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, за коштами медичної субвенції становить 802,5 млн грн, освітньої – 390,0 млн грн.

Конституція України чітко визначає, що громадяни України на всій території мають право на охорону здоров’я та освіту. Виходячи з цього, обсяг коштів, який передається територіям у вигляді освітньої та медичної субвенцій, повинен повністю забезпечувати потребу в утриманні установ освіти та охорони здоров’я.

З метою забезпечення надання гарантованих державою послуг пропонуємо збільшити бюджету Дніпропетровської області обсяги відповідних субвенції на 802,5 млн грн та 390,0 млн грн відповідно.

2. В умовах проведення медичної реформи з 01 січня 2012 року видатки на галузь „Охорона здоров’я” щороку включали цільові кошти (понад 130 млн грн) для врахування екологічних особливостей регіонів (екологічний коефіцієнт), які сприяли підвищенню якості надання послуг населенню з урахуванням екологічних особливостей.

За рахунок зазначених коштів область могла придбати найнеобхідніше сучасне медичне обладнання, зокрема обладнання для радіологічного відділення Дніпропетровського клінічного онкологічного центру, що дозволило виявляти та лікувати захворювання на ранній стадії.

Слід зазначити, що статтею 100-4 Бюджетного кодексу України не передбачено застосування такого екологічного коефіцієнта при розподілі обсягів медичної субвенції.
Разом з тим Дніпропетровська область посідає останнє 27 місце серед усіх регіонів України за індексом екологічного виміру.

Несприятлива екологічна ситуація в регіоні значною мірою відбивається на рівні захворюваності, тривалості життя та смертності населення.

Тому, ураховуючи вищезазначене, просимо поновити практику застосування екологічного коефіцієнта при визначенні обсягу видатків для області в галузі „Охорона здоров’я”.

3. З 2015 року запроваджується механізм вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, який передбачає вилучення у вигляді реверсної дотації коштів до державного бюджету з місцевих бюджетів, що забезпечили у 2013 році рівень надходжень окремих податків у розрахунку на 1 жителя вищий, ніж у середньому по Україні.

По обласному бюджету Дніпропетровської області надходження у розрахунку на 1 жителя перевищують середні показники по Україні, а саме: з податку на доходи фізичних осіб – 279 грн проти 201,2 грн, з податку на прибуток підприємств – 215,6 грн проти 68,8 грн. У результаті, реверсна дотація для обласного бюджету обрахована Міністерством фінансів України у сумі 325,3 млн грн.

Виходячи з обсягу очікуваних надходжень цих податків у 2015 році, з обласного бюджету у вигляді реверсної дотації буде вилучено 9,7 відсотка надходжень податку на доходи фізичних осіб та 76,5 відсотка податку на прибуток підприємств. При цьому, списання з рахунку обласного бюджету реверсної дотації здійснюватиметься щодекадно, незалежно від фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств.

З метою стимулювання місцевих бюджетів, які мають рівень надходжень окремих податків у розрахунку на одну людину вищий, ніж у середньому по Україні, пропонуємо внести зміни до механізму вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів та встановити граничний розмір індексу податкоспроможності, після досягнення якого передається реверсна дотація на рівні 1,2, що дасть можливість залишити в області додаткового ресурсу на 123 млн грн.

4. Відповідно до змін, внесених до Бюджетного кодексу України, екологічний податок зараховується до доходів загального фонду місцевих бюджетів і таким чином втрачає цільове призначення.
Таким чином, втрачаючи свою цільову значність, кошти не можуть бути використані на видатки екологічного призначення.

При цьому, у зв’язку з обмеженістю ресурсу загального фонду місцевих бюджетів (виконання соціально захищених статей), кошти, які надходять за забруднення природного середовища у вигляді екологічного податку, фактично не будуть спрямовані на заходи з виконання вкрай необхідних екологічних програм.

Ураховуючи викладене, пропонуємо зберегти цільовий напрям використання екологічного податку та включити його до складу доходів спеціального фонду місцевих бюджетів.

5. Статтею 78 Бюджетного кодексу України передбачено, що органи казначейства здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів протягом п’яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів зведеного бюджету України, що суперечить головному принципу започаткованої децентралізації.

Зважаючи на зазначене вище, пропонуємо внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів протягом п’яти операційних днів із дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів місцевих бюджетів, що буде стимулювати до виконання місцевих бюджетів.

6. Бюджетним кодексом України з урахуванням змін, внесених 15 січня 2015 року (законопроект № 1766), визначено, що у 2015 році, на перехідний період до формування об’єднаних громад, утримання дошкільних установ, клубів, центрів дозвілля, бібліотек, розташованих на територіях сіл, селищ, здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету (в обсязі не меншому, ніж розраховано за нормативами 2014 року).

Разом з тим, ураховуючи передачу екологічного та єдиного податків із спеціального до загального фонду, запровадження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, окремі сільські, селищні ради отримають значний фінансовий ресурс.

Районні бюджети такого ресурсу не мають. При цьому їм необхідно утримувати передані їм заклади охорони здоров’я та освітні заклади, коштів субвенцій яких також недостатньо.

Пропонуємо внести такі зміни до законодавчої бази: після обрахування видаткової частини сільськими та селищними радами згідно зі статтею 88 Бюджетного кодексу України перераховувати власні доходи сільських, селищних бюджетів до районного бюджету (залишити 25 відсотків вільних коштів у сільському, селищному бюджеті, а решту коштів передати до районного бюджету на утримання установ соціально-культурної сфери району).

Просимо підтримати пропозиції депутатів Дніпропетровської обласної ради.

Комментарии
Последние записи в блогах

Питання збереження давніх слов'янських православних сакральних місць нині, у період активних перетворень та будівництв, постає особливо актуально. Стосується воно і найдавніших слов'янських територій, які розміщуються в Волино-Карпатському регіоні, найперше на історичній Волині (нині північно-західний регіон України та окремі землі Польщі та Білорусі), власне, на Погоринні, більша частина якої припадає на Рівненську область.

Саме тут знаходяться ті місця, які були серцем першої слов'янської держави нової ери в Європі - Дулібської (Дулібського Союзу 1-9 ст.н.е.).

Саме тому місцеві інтузіасти наполегливо прагнуть зберегти давні святі місця, серед яких унікальні, такі як Хотинське джерело (Першоджерело) поблизу Рівного.

Про історію рятування джерела ентузіастами "Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Рівненської області" та місцевою владою від занепаду та захаращення читайте у статті, що нижче...

Подробнее

Платники податків мають право зареєструвати другий примірник акцизної накладної на розподіл пального

 

Лівобережне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує, що ДПС України на офіційному вебпорталі за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/396944.html повідомила, що з 28.10.2019 розпочато реєстрацію другого примірника акцизної накладної, складеної у порядку, передбаченому   п. 23 Перехідних положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ), за умови, що перший примірник такої акцизної накладної зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН) згідно з п. 23 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідних положень» ПКУ.

Подробнее

Податкова знижка для фізичних осіб

Лівобережне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, щоб повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку. Згідно з положеннями ст. 166 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.  Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи декларацію до 31 грудня року наступного за звітним.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом.

Подробнее

Право на податкову знижку за 2018 можна використати по 31 грудня (включно) 2019

Лівобережне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома громадян, що використати права на податкову знижку за підсумками 2018 року  громадяни можуть  по 31 грудня (включно) 2019 року, подавши Декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем реєстрації фізичної особи.

Подробнее
Голосование
Поддерживаете ли вы досрочные выборы в Днепре?
Да
Нет
Не знаю